Sunday, October 4, 2009

The official Danish ESRI User Group


Støt den og brug den ...
/Sik


Only Danish
/Sik


Quote

ESRI Brugerklub Danmark er et forum for alle brugere af ESRIs ArcGIS produkter. Både den professionelle og den "almindelige" bruger er repræsenteret blandt de pt. 262 medlemmmer.


Brugerklubben afholder ca. fire brugerklubmøder om året. Et årligt møde (efterårsmødet) afholdes af den danske ESRI repræsentant (Informi GIS) med hovedvægten på præsentation af nye ESRI produkter. De resterende møder arrangeres på en virksomhed eller i en organisation, der arbejder med ESRI produkter.

Endelig afholder vi ca. hvert andet år en større sammenkomst i form af et seminar eller en dansk brugerkonference, hvor vi samles om inspirerende indlæg og diskussioner om alt fra hverdagens små GIS-udfordringer til visionerne for fremtidens GIS-anvendelser. [...]


Read more: http://www.arcgisonline.com/home/group.html?owner=MartinHvidberg&title=ESRI%20Brugerklub%20Danmark

No comments:

Post a Comment