Thursday, November 12, 2009

Geografisk information griber om sig


Udfordringen ved Kortdage omtalt byggeriets dagblad, Licitationen.
/Sik


Only Danish ...
/Sik


QuoteLicitationen - Byggeriets Dagblad 11. november 2009, licitationen, side 5

http://www.infomedia.dk/infomedia/images/separator.gif


Geografi
Den årlige Kortdage -konference i næste uge tegner til at blive en succes med rekordmange deltagere. Siden tilmeldingen åbnede 5. august har 475 professionelle inden for GIS, geodata og kortlægning meldt sig til, Det er væsentligt flere end på samme tidspunkt sidste år, hvor Kortdage i alt havde 485 deltagere.
- Som vi netop har kortlagt i en dansk undersøgelse, har vores branche det forholdsvist godt og er ikke nævneværdigt påvirket af krisen. Tværtimod er geografisk information et vækstområde, hvor Danmark står stærkt. Derfor har vi også mange tilmeldinger til dette års udgave af Kortdage , siger Geoforums præsident, Michael Israelson.
Og det har heller ikke skortet på interesserede sponsorer til Kortdage 2009 , hvor i alt 30 har meldt sig som udstillere med hver sin stand:
- Allerede inden sommerferien kunne vi melde udsolgt på udstillingsområdet. Sponsorerne tæller blandt andet Miljøportalen og private dataproducenter, softwarehuse og rådgivningsvirksomheder fra både Danmark, Norge, Sverige og Tyskland, som konkurrerer på det veludviklede danske marked, siger Michael Israelson.

47 forskellige indlæg
De mange deltagere får mulighed for at overvære 47 forskellige indlæg fra branchefolk og debattører i løbet af de tre dage, som Kortdage 2009 varer.
Blandt hovedtalerne er den amerikanske journalist Michael Corey, som fortæller om, hvordan medierne for alvor er begyndt at anvende Google Maps til at illustrere og fortælle nyhedshistorier.
Herhjemmefra vil den radikale Morten Østergaard, der tillige er næstformand for Det Radikale Venstres folketingsgruppe, tage offentlig digitalisering under nænsom behandling under overskriften Digital forkalkning.
Bent Napstjert fra Metroselskabet og Henrik Johansen fra LE34 vil forklare, hvordan geografiske data og GIS er blevet anvendt i planlægningen af den meget omtalte Metro Cityring i København, som blandt andet har haft sine udfordringer ved Marmorkirken og Assistens kirkegård.
Der vil ligeledes være indlæg om digitalisering af den offentlige Byggesagsbehandling og den digitale tinglysning

Unik idéudvikling
En nyskabelse på Kortdage 2009 bliver en udviklingskonkurrence, hvor deltagerne får 24 timer til at skabe noget unikt inden for GIS.
Til rådighed for deltagerne er open source programmer, gratis services på nettet og (geografiske) data fra en række af Danmarks førende dataleverandører.
- Vi har ikke prøvet det her før, men det skal være med til at pirre kreativiteten og måske kommer vi til at se kimen til nyskabelser, som kan styrke den danske GIS-branche yderligere, siger Michael Israelson fra Geoforum .
brahe

Kortdage
Kortdage 2009 afholdes i dagene 18. 20. november af interesseorganisationen Geoforum på Comwell konferencecenter i Kolding.
Deltagere på konferencen er hovedsageligt udviklere, producenter, beslutningstagere og professionelle brugere af kort og geografiske informationssystemer.
Flere informationer kan findes på www.kortdage.dk


Read more: http://www.licitationen.dk/artikel/Login.aspx?ReturnUrl=/artikel/VisArtikel.aspx?SiteID=LI&Lopenr=111110018

No comments:

Post a Comment