Wednesday, November 18, 2009

Det offentlige mangler medarbejdere med forstand på kort


Kort fortalt ...
/Sik


Only Danish ...
/Sik


Quote

Der er massivt behov for en opgradering af medarbejderne i den offentlige sektor inden for geodata, viser ny undersøgelse.

Af Jakob Møllerhøj , onsdag 18. nov 2009 kl. 16:37

En endnu ikke offentliggjort undersøgelse fra brancheorganisationen Geoforum viser, at der er behov for efteruddannelse i den offentlige sektor inden for geografiske informationssystemer, GIS.

62 procent af de adspurgte ansatte i stat og kommuner svarer i undersøgelsen, at de vil dække kompetencebehov inden for geodata via efteruddannelse. Undersøgelsen blev gennemført i sommer.

Det kom frem, da Geoforums præsident, Michael Israelson, holdt sin åbningstale på konferencen Kortdage i Kolding.

»Det er vigtigt at tænke geodata og folk med kompetencer for området ind i den offentlige sektor, da det på sigt både vil kunne give besparelser og bedre service,« sagde han.

Michael Israelson medgiver, at det allerede er sket i et vist omfang, men at det nu er nødvendigt med yderligere kompetencer. Geoforum vil nu undersøge markedet for efteruddannelsestilbud til kommuner og stat for at se, hvor der kan forbedres.

Som eksempel på, hvordan geodata bidrager i den kommunale sektor i dag, nævner Michael Israelson muligheden for at se, om der eksempelvis ligger et vanddepot i undergrunden, hvor det ellers var meningen, der skulle lige en benzintank.

»De lavt hængende frugter er plukket. Nu er der ikke flere lette løsninger tilbage, og derfor er der behov for efteruddannelse, men også et større fokus på uddannelse og opkvalificering inden for geodata på universiteterne,« siger Michael Israelson.

Han mener, at et større fokus på geodata kan give Danmark et løft i den internationale konkurrence og måske nærme sig et nyt vindmølle-eventyr.

»Vi er et forholdsvist lille og overskueligt land, hvor vi har mulighed for at afprøve og udvikle kortteknologier, som vi kan videresælge til forvaltningerne i vores nabolande efterfølgende,« siger han.

Samtidig påpeger Michael Israelson, at det nok bliver dyrt i starten at satse på geodata, men at det vil kunne betale sig i længden.

»De første digitale kort tog evigheder at lave, Dengang var der folk, der sagde, at det ikke kunne betale sig, og at papirkortene var meget bedre. Det er der jo ikke nogen, der siger i dag,« fastslår han.

Kortdage forløber fra onsdag den 18. november til fredag den 20. november, hvor 544 deltagere er tilmeldt.


Read more: http://ing.dk/artikel/104205-det-offentlige-mangler-medarbejdere-med-forstand-paa-kort

No comments:

Post a Comment